Jeżdżę z głową

Edycja projektu 2018 miała na celu nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach/snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa dzieci poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych.