Profilaktyka

W ramach profilaktyki, w klasach 4-6, na lekcjach wychowawczych realizowane były programy:

  1. „Europejski Kodeks Walki z Rakiem.”
  2. „Smak Życia – czyli debata o dopalaczach”.

Oprócz tego uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne:

  1. „Środki przeciwbólowe” – zapobieganie lekomanii
  2. „Zdrowe odżywianie” – wpływ zdrowego odżywiania na zapobieganie chorobom nowotworowym
  3. „Problemy przyszłości” – w pływ nauki na osiągnięcia sportowe.

Spotkania wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów, efektem była duża ilość pytań.