Kalwaria Tylmanowska

        Basta to wyjątkowe miejsce. Znajduje się tam 16 stacji Drogi Krzyżowej, nad którymi opiekę sprawują uczniowie naszej szkoły. Już od kilku lat porządkująi dekorują Kalwarię. W październiku 2015 roku miała miejsce Droga Krzyżowa, w której, oprócz uczniów naszej szkoły, brali udział także mieszkańcy Tylmanowej.