Rekrutacja 2020/2021

 

 

Harmonogram rekrutacji

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły.

Do każdego wniosku, deklaracji czy zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Poniżej zamieszczone zostały wszystkie wymagane załączniki, które można pobrać, wydrukować i przesłać do Sekretariatu szkoły.

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek o przyjęcie ucznia do oddziału przedszkolnego

  Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej

Deklaracja o dalszym uczęszczaniu do Oddziału Przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do klasy I (dla dzieci spoza obwodu)