Rekrutacja 2019/2020

 

 

Harmonogram rekrutacji

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły.

Do każdego wniosku, deklaracji czy zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Poniżej zamieszczone zostały wszystkie wymagane załączniki, które można pobrać i wydrukować:

 

Wniosek o przyjęcie ucznia do oddziału przedszkolnego

  Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej

Oświadczenie o miejscu zamieszkania