Dokumenty do pobrania

 

Upoważnienie o odbiorze dziecka z oddziału przedszkolnego

Oświadczenie - lekcje religii

Oświadczenie o przetwarzaniu danych - opinia

Oświadczenie o przetwarzaniu danych - orzeczenie