Program "Nie pal przy mnie proszę"

Single post image

Jego organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu. Celem programu było uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego oraz wykształcenie u nich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą (szczególnie bliscy). W trakcie roku szkolnego przeprowadzono zajęcia z omówieniem 4 tematów programu, natomiast 1 temat zrealizowano w pracy zdalnej (Covid-19). W realizację programu włączyli się także rodzice, którzy współpracowali z dziećmi, oglądając tematyczne prezentacje i filmiki oraz pomagając im w tworzeniu prac plastycznych. Prowadzony program kształtował u dzieci i ich rodziców postawę odpowiedzialności za własne zdrowie.

M. Maurer