Wycieczka na Durbaszkę

Single post image

Z samego rana cała grupa wyruszyła z Jaworek do schroniska położonego pod szczytem Durbaszka, gdzie miały odbyć się zajęcia prowadzone przez przedstawicieli szkoły wojskowej w Nowym Sączu. W programie znalazły się m.in. strzelanie z karabinka pneumatycznego i łuku, rzut granatem, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy oraz bronioznawstwa. Największą atrakcją okazał się LaserShot, czyli plenerowe rozgrywki w strzelaniu z broni laserowej. W czasie zajęć nasi uczniowie ćwiczyli również elementy musztry wojskowej. Niektórych kosztowało to sporo wysiłku, ale wszyscy byli bardzo zadowoleni ze wspaniałej, dwudniowej zabawy.

R.Tylecki