Święto Patrona

Single post image

Świeto Patrona miało urczysty charakter i zostało przygotowane przez uczniów klasy czwartej przy wsparciu pierwszaków. Po akademii ucznioiwe klas starszych odbyli wycieczkę do kina na film pt. "Aladyn".