Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że Rejestr Zbiorów Danych Osobowych dostępny jest w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w sekretariacie szkolnym, w godzinach jego pracy.