Kalendarz roku szkolnego

 

 

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

 

Terminy ustalone przez MEN

Lp.

Wydarzenie

Termin podstawa prawna

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-  wychowawczych

4 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe

12-25 lutego 2018 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

6.

Egzaminy poprawkowe

27 - 31 sierpnia 2018 r.

7.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

                        Terminy ustalone przez szkołę

1.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole podstawowej

6 grudnia 2017 r.

30 kwietnia 2018 r.,

2 maja 2018 r.,

4 maja 2018 r.,

21 maja 2018 r.

2.

Koniec I półrocza

31 stycznia 2018 r.

3.

Zebrania Rady Pedagogicznej:

zatwierdzenie dokumentacji szkoły

klasyfikacja śródroczna

klasyfikacja końcoworoczna

podsumowanie pracy szkoły

 

15 września 2017 r.

24 stycznia 2018 r.

15 czerwca 2018 r.

28 czerwca 2018 r.

4.

Zebrania z rodzicami

 

15 września 2017 r.

30 listopada 2017 r.

25 stycznia 2018 r.

17 maja 2018 r.

5.

Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie na ucznia

14 października 2017 r.

6.

Święto Niepodległości

10 listopada 2017 r.

7.

Mikołajki

6 grudnia 2017 r.

8.

Wigilia szkolna

22 grudnia 2017 r.

9.

Dzień Babci i Dziadka

22 stycznia 2018 r.

10.

Zabawa karnawałowa

27 stycznia 2018 r.

11.

Powitanie wiosny

21 marca 2018 r.

12.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

27 maja 2018 r.

13.

Dzień Rodziców

25 maja 2018 r.

14.

Święto Szkoły

1 czerwca 2018 r.