Mały Mistrz

W bieżącym roku klasa I przystąpiła do rządowego programu Mały Mistrz propagującego zdrowy, aktywny tryb życia poprzez nabywanie różnorodnych sprawności. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w ramach godziny wychowania fizycznego, prowadzone przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej przy wsparciu nauczyciela wf-u. Przybierają one różnorodną formę. Jesienią uczniowie nabyli umiejętność jazdy na rowerze z elementami jazdy slalomem, skręcania z prawidłową sygnalizacją i poruszania się po drodze w grupie z odpowiednim wyposażeniem. Obecnie zajęcia prowadzone są na sali gimnastycznej z wykorzystaniem sprzętu przydzielonego z programu. Pierwszoklasiści biorą aktywny udział w zajęciach i już nie mogą doczekać się zdobycia kolejnych sprawności.