Akademia Bezpiecznego Puchatka

        Nasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiła do programu edukacyjnego dla klas I szkół podstawowych w całej Polsce "Akademia Bezpiecznego Puchatka."

        Celem programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci: w domu, w szkole, na drodze, podczas zabawy, a także w czasie korzystania z Internetu. 

       Program organizowany jest przez firmę Maspex - producenta kakao Puchatek, we współpracy Biurem Prewencji I Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat Honorowy sprawuje Komenda Głównej Policji oraz Kuratoria Oświaty.

       Czuwająca nad realizacją zadań programu nauczycielka M. Maurer, otrzymała od Organizatorów pakiet materiałów edukacyjnych, dzięki którym prowadziła zajęcia edukacyjne w klasie.

        W program zostali włączeni także rodzice uczniów klasy pierwszej.

      Dodatkowo, wszyscy uczniowie otrzymali książeczki edukacyjne z ćwiczeniami i zabawami, dzięki którym we współpracy z rodzicami, mogli w domu utrwalać zdobytą na lekcjach wiedzę. Po odbytym obowiązkowo Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie (w dniach od 8-15 grudnia), szkoła uzyskała od Organizatorów specjalny certyfikat potwierdzający zaszczytny tytuł przynależności do „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.