Rada Rodziców

 

Przewodniczący: Elżbieta Konopka

Zastępca: Anna Zbozień

Sekretarz: Beata Barczuk

Skarbnik: Joanna Kamińska

Członek Rady Rodziców: Joanna Jankowska

Komisja Rewizyjna:

Halina Zbozień

Katarzyna Maurer

Stanisława Hebda

 

ODDZIAŁOWE RADY RODZICÓW

Oddział Przedszkolny

1. Barbara Gawron

2. Iwona Podgórska

3. Elżbieta Konopka

Klasa I

1. Halina Zbozień

2. Monika Drozdowska

3. Marta Kozielec

Klasa II

1.  Joanna Jankowska

2. SylwiaGromala

3. Katarzyna Michałczak

Klasa III

1. Irena Tworek

2. Agnieszka Udziela

3. Beata Barczuk

Klasa IV

1. Joanna Kamińska

2. Aneta Mikołajczyk

3. Stanisława Ligas

Klasa V

1. Katarzyna Maurer

2. Maria Franasowicz

3. Józefa Kozielec

Klasa VI

1. Anna Zbozień

2. Małgorzata Hebda

3. Danuta Majerczyk

Klasa VII

1. Stanisława Hebda

2. Agata Pyrdoł

3. Anita Podgórska