Nauczyciele

Grażyna Noworolnik – dyrektor szkoły

edukacja wczesnoszkolna

 

Anna Beniowska – język niemiecki

 

Józefa Bodziarczyk - wiedza o społeczeństwie

 

Katarzyna Filipowicz – oddział przedszkolny

 

ks. Piotr Madej - religia

 

Łukasz Hurkała – wychowanie fizyczne, edb

 

Dorota Janczura - matematyka

 

Anna Kasprzak – biologia

 

Maria Konopka – zajęcia techniczne, technika

 

Krystyna Koper – historia, język angielski

 

Izabela Kurnyta – język polski

 

Maria Maurer – edukacja wczesnoszkolna

 

Lucyna Piwowarczyk - język angielski

 

Jadwiga Polczyk – język polski, biblioteka

 

Lucyna Rozmus – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

 

Anna Szerszeń - wdżwr, doradztwo zawodowe

 

Ryszard Tylecki – przyroda, geografia, informatyka

 

Anna Zaziąbło – fizyka, chemia

 

s. Joanna - Bronisława Zielińska – religia

 

Maria Ziemianek – edukacja wczesnoszkolna, świetlica