Nauczyciele

Grażyna Noworolnik – dyrektor szkoły

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie,

wychowawca klasy III

Anna Beniowska – język niemiecki

Katarzyna Filipowicz – oddział przedszkolny

ks. Roman Hopej - religia

Łukasz Hurkała – wychowanie fizyczne

Anna Kasprzak – biologia

Maria Konopka – matematyka, zajęcia techniczne, doradztwo zawodowe,

wychowawca klasy VII

Krystyna Koper – historia, język angielski,

wychowawca klasy VI

Izabela Kurnyta – język polski, biblioteka,

wychowawca klasy V

Maria Maurer – edukacja wczesnoszkolna,

wychowawca klasy II

Jadwiga Polczyk – język polski, biblioteka

Lucyna Rozmus – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka,

wychowawca klasy I

Ryszard Tylecki – przyroda, geografia, informatyka

wychowawca klasy IV

Anna Zaziąbło – fizyka, chemia

s. Joanna - Bronisława Zielińska – religia

Maria Ziemianek – edukacja wczesnoszkolna, świetlica