Spotkanie z logopedą

Single post image

Pani Małgorzata Rams jest logopedą i oligofrenopedagogiem pracującym z osobami zdrowymi i chorymi oraz niepełnosprawnymi w różnym wieku: od urodzenia do późnej starości.. Na spotkaniu z rodzicami przedstawiła sporo informacji na temat wzajemnych relacji rodzic-szkoła a także udzieliła wielu cennych rad dotyczących wychowania dzieci.